1. 1.
    Özlem in dedelerinin oğulları eskiden kunduracılık yaptığı içindir.
    1 ... zimaricetfok3291