1. 1.
  insanların genel olarak özgüvenle karıştırdığı şeyler,

  patavatsızlık
  şımarıklık
  ukalalık
  küstahlık

  diye devam eder bu liste. insanların düzgün bir şekilde terbiye edilmesi gerekir.
  7 ... bado
 2. 2.
  Ego ve özgüven karıştırılıyor.
  3 ... birbilinmeyenlidenklem
 3. 3.
  öküzlük.
  3 ... has mahmut
 4. 4.
  yavşaklık bir de.
  2 ... alagur noyan
 5. 5.
  Kesinlikle ego.
  5 ... bazen sadece neden
 6. 6.
  Özgüven kavramının mahiyeti kendinde herhangi bir eylemi eyleme kudretinin bulunduğuna dayalı inançtır. Öyleyse karıştığı da diğer inançlar olacaktır. Örneğin bilgisinin yetemeyeceği bir konuda yetebileceğine olan inanç: budalalık, bir işi yapacak kudreti yokken o işi yapabilmeye duyulan inanç: ahmaklık. Bir insanı eleştirmeye görgüsünün yeteceğine dair inanç: safdillilik.
  3 ... akheramosis