1. 1.
    gözleme dayalı, gözlem listelerinden farklı olarak tek bir konu üzerine yoğunlaşan bireyi tanıma tekniklerinden biri.
    #14653780 :)