1. 1.
    bir insanın özel yaşantısı hakkında konuşmak.
    ... legend of the stranger