1. 1.
    O kendini biliyor diye de ekleme olayidir.
    1 ... templier