1. 1.
    ilk mesajı karşıdan bekliyordur,yani Naz yapıyordur .
    ... charles beckendorf