1. 1.
  Medipol Üniversitesi’nin “iLHAM VERENLER” başlığı altında, bir pazarlama faaliyeti olarak attığı tweet.

  https://twitter.com/medip...status/887647400508174337

  Reklamdan da görülebileceği üzere, Eczacılık fakültesi bir öğrenci üçüncü sınıfta okurken doktora yapmaya başlamış.
  Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani henüz lisansını tamamlamamış olan bir öğrenci nasıl olur da doktorasını yapmaya başlayabilir?
  inceleyelim. Öncelikle kurumun web sitesinde “Bütünleşik Yüksek Lisans ve Doktora” başlığı altında şu bilgiye yer veriliyor:
  http://adayogrenci.medipo...k-Yukseklisans-ve-Doktora

  Bu metne baktığımızda bir belirsizlikle karşılaşıyoruz. 3. sınıftan itibaren yüksek lisansa mı başlanıyor? Doktora programına mı? Çünkü ilk cümleye göre, “yüksek lisans programlarına katılma” deniyor. Sonraki cümledeyse, eğer yüksek lisans öğrencisi olursak doktoramıza da başlayabileceğimiz söyleniyor. Oldukça kafa karıştırıcı.

  Aşağıda yönetmeliğe referans verildiği için hemen yönetmeliğe göz atıyoruz. Yönetmelikte doktora programıyla ilgili bizi karşılayan 16. maddenin birinci ve ikinci fıkraları şöyle:

  MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
  a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan
  az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
  b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına
  veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları
  ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek
  ALES puanına sahip olmaları gerekir.
  c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az
  3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla
  senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların
  programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat
  sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu
  değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından
  düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

  deniyor.

  Yani normal şartlar altında Medipol Üniversitesi’nde doktora programına başlamak için en azından bir lisans diplomasına sahip olmak şart. Reklamda eczacılıktan bahsediliyor. Hazırlık sınıfları hariç on dönem okumak gerektiği şart koşuluyor.
  Eğer araştırmayı burada bırakırsak ortaya şöyle bir şey çıkıyor: Eğer başka bir üniversitede lisans okuyorsanız, Medipol’de doktoraya başvurmak için on dönem eğitim görmeniz gerek. Ancak eğer Medipol’de öğrenciyseniz, -reklam metnine göre- dört dönem okumuş olmak yeterli.

  Şimdi Medipol Üniversitesi’ne sormak istiyorum:
  Başvurmak ile “Doktoraya Başlamak” aynı şey midir? Yönetmeliklerinize göre değil gibi görünüyor… Peki niçin bu reklamda aynı şeymiş gibi ifade ediliyor?

  Bu yolla “tüketicilerin” (maalesef böyle anmak daha doğru oluyor artık) olası ekonomik kararlarını etkilediğiniz için bunun bir aldatıcı reklam olabileceğini düşüyor musunuz?

  “iLHAM VERENLER” başlığı altında yer verdiğiniz örnekte, lisans ortalamasını 3.00 üzerinde tutmak (veya kendi bölümünde ilk üçe girmek) dışında bir kayda değerlik kriteri olmadığı görülüyor. Bu konuda Twitter’da size sorduğum soruyu yanıtlamamanızın özel bir sebebi var mı?

  Kaynak: Tevfik Uyar
  4 ... karacay cerkes
 2. 2.
  yalan vaatlerdir.
  inanmayin gençler. bakin bir arkadaşım Kıbrıs'ta özel bir üniversite kazandi.
  ilk başlarda her sey iyi güzelmis hattâ arkadaş burslu kazanmıştı.

  sonra sınavlar başlayınca işin aslı çıktı ortaya. sırf çocuk burslu dekan rektörler hocalara baskı yapıyormuş. hocalarda burslularin bursu kesilsin diye bilerek düşük not veriyorlar tabi akabinde 2. yılda falan burs kesiliyor.

  nereye kime şikeyet etsen boş.
  yani gidin paşa paşa aslan gibi devlet üniversiteleri var
  hani paranizla rezil olmayın.
  4 ... diablo1987
 3. 3.
  http://adayogrenci.medipol.edu.tr/Burslar

  ÜSTÜN BAŞARI BURSU
  Yerleştiği programın puan türünde standart eğitim süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;

  ilk 100 e giren öğrenciye 5.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

  101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

  251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

  501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı

  751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt olanağı verilecektir.
  ... luzumsuzbiliyorum
 4. 4.
  ticarethane oldugu icin vaadler vaadler.
  2 ... portatif
 5. 5.
  her çıkan aziz sancar olacak sanırsın. ama köpük partisi varsa hobi olarak okuyabilirim.
  1 ... tender brenson
 6. 6.
  Cs bu olayı çok özetlenmiştir arkadaşlar
  https://youtu.be/nJsHRvje0Rg
  1 ... nadatata