1. 1.
    Şimdi, kör olmayan hepimizin bildiği bu şey, bilime göre, dış dünyada gerçekten bulunan bir şey değildir.- bu, belli dalgalanın ışığı gören kişinin gözünü, sinirlerini ve beynini etkilemesinden doğan bir şeydir. Işık dalgadır denildiğinde bunu, bizim ışık duyumumuzun fiziksel nedeninin dalgalar olduğu biçiminde anlamak gerek. Fakat ışığın kendisinin, gören kimseler için deney olup körler için olmayan bu şeyin, bizden ve bizim duyularımızdan bağımsız olan dış dünyanın bir bölümü olduğunu bilim kabul etmiyor. Buna benzer görüşler öteki duyum türlerine de uygulanabilir.
    Bilimsel özdek dünyasında bulunmayan şeyler yalnızca renkler, sesler v.b. değildir, görme ve dokunma ile elde ettiğimiz biçimiyle uzam da öyle. Bilim için özdeğin bir uzam içinde bulunması temel kuraldır fakat bu uzam bizim görüp duyduğumuzla aynı değildir. Bir kez, gördüğümüz biçimiyle uzam, dokunma duyusuyla elde ettiğimiz uzamla aynı şey değildir; gördüğümüz nesnelere nasıl dokunacağımızı ya da bize dokunan şeylerin görüntüsünü nasıl elde edeceğimizi ancak çocukluktaki deneylerle öğrenebiliriz. Fakat bilimdeki uzam dokunma ve görmeden herhangi birine bağlı değildir, yani ne dokunmanın ne görmenin uzamıdır.

    bertrand russell - felsefe sorunları.
    1 -1 ... notaiscisi