1. 1.
  varlığını bir nedene bağlamak ya da bir nedene borçlanmak isteyen insanların sonuç cümlesidir..sonuç varlığın ispatıdır ama neden çok farklılık gösterir..

  düşünüyorum öyleyse varım diyenler olduğu gibi

  reddediyorum öyleyse varım diyenler de vardır..

  ama ben her zaman;

  inanıyorum öyleyse varım demişim,demek istemişimdir..
  1 ... rasko