1. .
    charles bukowski, bir şiirinde " övgü göstermekte hızlı davrananlardan sakının, karşılığında övgü beklerler der ". insan ilişkilerinde üzerinde durulması gereken önemli bir tespittir bu. her şeyde acele edenler, hiç olmadık sebeplerden karşı taraf hakkında methiyeler düzen kişilikler, bunun karşılığında bir şey beklerler; art niyetli duygularla hareket ettikleri de söylenebilir ayrıca. olacakları, olanları belirli periyodlar dahilinde gerçekleştirmeden, şartların olgunlaşmasını beklemeden harekete geçen bu tipler, büyük ihtimalle içindeki haset duygularının verdiği ilhamla hareket ederler ve en nihayetinde gerçeği apaçık anladığınız vakit iş işten geçmiş olabilir.
    2 ... nickbulanakadarcanimcikti