1. ?.
  emniyeti suistimal eden, utanma ve sorumluluk duyguları yeterince gelişmemiş, "ana-bacı" edebiyatıyla oy toplamaya çalışan başbakandır.
  1 -1 ... enterdy
 2. ?.
  (bkz: semih cumhuriyeti)
  2 ... emsalsiz 1
 3. ?.
  Örtülü ödenek nedir özellikleri nelerdir?

  5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre, örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. ilgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

  Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

  Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.
  ... enterdy
 4. ?.
  (bkz: örtülü ödenekle eşarp alıp örtünmek)
  ... yagmurbesleyen
 5. 1.
  örtülü ödenekle seccade yaptırıp tanesi iki tane fiyatına satıp sonra tekrar seccade yaptırmaktır...

  içinden çıkılamayan paradigmadır... günümüzde sıkça yaşanan vaziyettir.
  ... amudakalkabilator