1. 1.
  Gizli tutulan işlerde harcanmak için yetkililerin emrine verilen para, tahsisatımesture.
  3 ... trinfr
 2. 2.
  (bkz: tesettürlü ödenek)
  6 -1 ... khutuck
 3. 3.
  (bkz: yol geçen hanı)
  1 ... exiq
 4. 4.
  KAMU MALi YÖNETiMi VE KONTROL KANUNU nda tarif edilmiş ödenektir:

  "Örtülü ödenek

  MADDE 24.- Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. ilgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

  Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

  Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir."
  1 ... bilgistan
 5. 5.
  (bkz: tarihte örtülü ödenek tartışmaları)
  ... bilgistan
 6. 6.
  Tansu ÇiLLER'E olan güveni sarsan ve o zamana kadar çok kimse tarafından bilinmeyen bir çok kurumda da olduğu gibi başbakanlık kurumuna da verilen gizli harcama yetkisi.
  habersiz,gizli bir şekilde harcanan para.
  ... shinedoor
 7. 7.
  tesettürlü kapital.
  3 ... manyak miyim neyim
 8. 8.
  örtülü kasa: bazan örtü kalkmış avret yerleri görülmüştür.
  3 -1 ... annabell lee
 9. 9.
  üniversitelere girmesi yassak olmayan ödenek.
  -1 ... necromancer
 10. 10.
  zamanında selçuk parsadan' ın bolca para kaldırdığı ödenektir. Ama gördük ki ödenek Selçuk Parsadan' a da yar olmamıştır. Acaba uğursuz bir ödenek midir?
  1 ... asperg