1. 1.
  hakında bilgi edinilmek istenen bir evrenden, o evreni temsil etmek için seçilen ve incelenen örnek birim.
  #6568247 :)
 2. 2.
  betimsel ve çıkarımsal istatistik derslerinde bol bol duyulan kavramdır. anlamı aslında zor değildir ancak birçok tanıdık olmayan kelimeyle birarada kullanıldığında karmaşık bir hal alır. tamsayım yapılması mümkün olmayan durumlarda anakütleden çekilerek oluşturulan kümeye örneklem, yapılan işe örnekleme denir.
  #12632958 :)
 3. 3.
  Özellikleri hakkında bilgi toplamak için çalışılan Evrenden seçilen onun sınırlı bir parçası.
  #34714735 :)