1. 1.
    bir yanılgı. içine girmediğimiz kız henüz bizim olmamıştır.
    1 ... david addison