1. 1.
  kıyafetlerin mekansal varsayımına göre anlamı değişebilecek kavramdır.
  örneğin iç çamaşırdaki iç'i dikkate alacak olursak iç güzellik insanın çıplak bedeni ile üst kıyafetleri arasında bir yerdedir. ruh orada gizlidir belki de?

  iç güzellik tin midir, ahlak mıdır ve bunlar ne ifade etmektedir. ne kadar önemlidir. bunlar da belirsiz kavramlardır. ve olayı protagoras'a ve iç organlara vardırmadan bu kısmı uzatmıyorum.

  kimi insanlar bize başta derin görünür ancak biraz dikkatli baktığınızda uçurum da size bakar. kimi zamansa sevilen insanın en yüzeysel davranışlarında bile tanrılarla tanrıçaların birbirleriyle rekabet içinde olduğunu görürsünüz.
  dolayısıyla buradaki iç, hem mekansal zıtlıkların hem de kişiler arası etkileşimin ve çatışmaların sonucu olan bir kavramdır.
  -1 ... hicin evladi
 2. 2.
  Memedir diye düşünüyorum.
  5 ... frekans
 3. 3.
  Prensip olarak iyi insan olmadığına inanıyorum. Bizim iyi dediğimiz aslında toplumsallaşma sürecinde diğer insanlarla bir arada yaşama kurallarını içselleştirmiş olmak demek.
  ... ali candan
 4. 4.
  Kıyafetlerin içidir.

  önemli olan iç güzellikteki iç
  1 -1 ... cicekli siirler bayim