1. 1.
    Bir akit yapma vaadidir.Sözleşmenin bir vaad sayılabilmesi için vaad edilenin borç doğurucu bir nitelik taşıması gerekir.Sözleşmenin geçerli olması ,sözleşmenin esaslı unsurlarını kapsaması ve kanuni şekile uymasına bağlıdır.
    ... sine qua non
  2. 2.
    Tasarruf işlemleri yönünden uygulanamaz. Yalnızca borçlandırıcı işlemler için geçerli olabilir.
    1 ... flat head