1. 1.
  Mustafa Kemal atatürk'e edebiyatı sevdiren, O'nu şiirle tanıştıran asker ve fikir adamı.
  ... sulh
 2. 1.
  (bkz: ömer naci soykan)
  ... stalker
 3. 2.
  ittihat ve terakki'nin etkili hatiplerindendir. mustafa kemal'i çok etkilemiştir. cemiyetin emriyle iran'daki meşrutiyet hareketini desteklemeye gider. oradaki cengeli hareketiyle işbirliği yapar ve amaca ulaşmada etkin olur. doğu anadolu'da hürriyet konuşmaları yapar. bab-ı ali baskınında ömer seyfettin'le birlikte "yaşasın ittihat ve terakki !" nutuklarıyla halkı coşturur. mezarı kerkük türk şehitliğindedir.
  ... bartalameo
 4. 3.
  Aslında doğum tarihi ve yeri bilinmez yetenekli türk ajanı. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğuydu. Ailesini daha kundakta iken kaybetmişti (sebebi bilinmez bir kaza sonucu). Kafkasya'dan dönen Defterdar Cemal Bey (Devrimci bir Jöntürktü kendileri), yolda bulduğu bebeği evlatlık alır ve eşi Hayriye Hanım ile birlikte onu özel bir eğitime tabi tutar. daha çocuk yaşta özel bir ajan olarak yetiştirilir. Arapça, Farsça ve Fransızca derslerinin yanında, savunma-saldırı teknikleri, hitabet yeteneği çalışmaları vb. tüm gerekli eğitimleri alır. öyle bir yetiştirilmiştir ki ileride teşkilat-ı mahsusa'nın en etkili ajanı olacaktır.

  1906'da Devrimci fikir hareketlerinin merkezi olan Selanik'te, ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin temeli olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluşunda bulundu.

  Teşkilat-ı Mahsusa'nın iran-Kafkas bölgesindeki önemli eylemcilerden biri Ömer Naci'ydi. ikinci Meşrutiyet ilan edilmeden önce iran'da meşrutiyet devrimi için çalıştı, çetecilik yaptı, tutuklandı. Güney iran'da, Anayasacılığı savunan devrimci grupların Ömer Naci'yle sıkı ilişkileri vardı. Bu ilişkiler ittihat-Terakki Hükümeti döneminde de sürdü. iran'da ipten dönen Ömer Naci, Cihan harbinde, iran Azerbaycan'ını ayaklandırmaya çalıştı. Emrindeki birlikler Türk ve Kürtlerden oluşuyordu. Komutasındaki birlikler Ocak 1915'de Tebriz'e girdi. iran'da Hüveyze ve Ahraz'a girerek petrol borularını havaya uçurdu. 1916'da Musul'a geçen Naci'nin gönüllü birlikleri Urmiye civarında Ruslara büyük kayıplar verdirdi. iran'daki Bahtiyari aşiretini ingilizlere karşı ayaklandırmaya çalışan Ömer Naci, tifüse yakalanarak Kerkük'te vefat etti. Naşit Hakkı Uluğ, 1969'da Yeni Gazete'de ''Kutsal Cihat'' başlıklı tefrikasında şöyle diyordu: ''islam Birliği adlı iran derneği, ittihat ve Terakki'den teşvik görüyordu, Türk ileri gelenleri Sünnilik ve Şiilik gibi mezhep farklarına önem vermeyerek, Türkiye, iran ve Afganistan'ın büyük bir maksat uğrunda birleşmelerini mümkün görüyorlardı. Bu sebeple Meşrutiyetin ilanından sonra idealist bir subay ve şair olan Ömer Naci, yanına verilen birkaç komitacı ile birlikte iran'a dalmıştı. ittihatçılar için iran'daki ırkdaş ve dindaşlara yaklaşmak dayanılmaz bir arzu olmuştur. Göçebe oymaklar Irak sahrası ile iran yaylası arasında gidip geliyordu.'' Uluğ'un sözünü ettiği islam Birliği Derneği, Ömer Fevzi Bey'in kurulmasına ön ayak olduğu Defa-i islam'dı.

  Ömer Naci hakkında kitap yazan Dr. Fethi Tevetoğlu'nun babası Ali Dursun Kaptan, Teşkilat-ı Mahsusacı Ömer Naci ile birlikte Kafkas-Doğu cephesinde 5 yıl çalıştı. Ali Dursun Kaptan, Kurtuluş savaşının da tescilli denizçi kahramanlarından. Ali Dursun Kaptan, pop star Tarkan'ın da dedesi oluyor. Dr. Fethi Tevetoğlu (Tarkan'ın büyük amcası), MHP lideri Alparslan Türkeş ile birlikte 1944'deki Türkçülük-Turancılık Davası'nda yargılandı. Türkeş ile birlikte Tabutluk denilen hücrelerde yatan bir üsteğmendi. Eski Samsun senatörü Tevetoğlu'nun pek çok kitabı var. Babası'ndan Ömer Naci'nin menkıbelerini dinleyen Dr. Tevetoğlu, Ömer Naci bu bölgede bir avuç fedai müfrezesi ile öyle korkunç baskınlar, öyle tesirli hücumlar yapmış ve başarmıştır ki, adının duyulması darda olan Türklere ferahlık, düşmana ise büyük korku getirirmiş diyordu. Ömer Naci'nin ölümü, Milli Ajans'ın Kerkük mahreçli haberinde şöyle yer alıyordu: ''Hürriyet ve Meşrutiyetin teessüsü gayesine hayatını, ruhunu feda ile bu yoldaki mücadeleleriyle ınkılap tarihimizde pek yüce bir ad ve yer kazanmış olan Türk vatanseveri Hatib-i Şehir Ömer Naci Bey, iran'daki Ruslara galebe çalan Türk bayrağı altında mücadelesine devam ettiği bir sırada tifüs hastalığına yakalanarak tedavi edilmek için naklolunduğu Kerkük şehrinde şehitler katına uçmuştur.''
  ... drygt
 5. 4.
  türkiye' nin che guevara' sıdır. komünist tayfa bilmez kendisini. bu devrimci büyüğümüz iran' daki devrim hareketlerine da katılmıştır. atatürk' ün yakın dostudur. mezarı kerkük türk şehitliğindedir. hayatını okumaya kalkarsanız ağzınız açık kalır.
  ... kuba gibiyim kendi kendime yet
 6. 5.
  ülkemizde sosyalist devrimci v.s geçinen ergen ve olgun olmak üzere kimsenin tanımadığı, atamizin hem yakın arkadaşı hem edebiyat hocasıdır.iran devriminde önemli rol oynamış Şah'a karşı önemli başarılara imza atmış hiç durmadan çalışmıştır. urumiye savaşı kahramanıdır. evet dogrudur bi che guevara'dan az değildir yaptıkları. bu adamı tanıyan tek bir solcuya rastlamamak beni hayretler içinde bıraktı bugüne kadar. demek ki okuyup araştırmadan sağcı solcu olunmuyo. kopya hayat, kopya görüş, kopya ideoloji çok kötü bir şey.
  ... satibambam