1. 1.
  ikisi de vatan evladıdır. ecnebiler ikisinden de nefret eder.
  1 -4 ... zall bana hep abi der
 2. 1.
  halisdemir' in kemiklerini sızlatan başlıklar. nur içinde yatsın.
  ... teflon
 3. 2.
  TCK m.130/1’deki kişinin hatırasına hakaret suçu şu şekillerde işlenebilir:

  Ölenin hatırasına sövme suretiyle hakaret etme (Örneğin, şerefsiz, haysiyetsiz, alçak herif vb. sözler söylemek),

  Ölenin şeref ve saygınlığını zedeleyecek somut bir olgu veya durum isnadı suretiyle hakaret etme (Örneğin, rüşvetçiydi, hırsızlık yaptı vb. sözler sarfetmek)
  ... bugun variz yarin yokuz