1. 1.
    Bir doğumdan sonra en az 1 sene çocuk yapılmaması öneriliyor diye biliyorum. 1 sene arayla hamile kalınsa bence max 10 çocuk dünyaya getirilebilir.
    ... nazorellaschulz