1. 1.
    hayatta kalabilmek için sürekli avlanmak zorunda kalan atalarımızdan gelen bir içgüdü bana göre öldürmek, artık avlanmak yerine eti kasaptan hazır aldığımız için bu içgüdümüzü bastırmış oluyoruz ve cinayetlerde bu içgüdünün bastırılmasıyla ortaya çıkıyor.
    1 -1 ... dendrobatidae