1. 1.
    dini bütün ehli müslüm yazarlardır.

    selam ve dua ile
    ... bedreddin