1. 1.
  bir gelenektir.
  eğer ölen kişiye sevap kazandırmak adına okutuluyorsa boşunadır.
  bir ölümle beraber, ölümü hatırlayıp beraberce kuran dan bir şeyler dinleyip öğüt almaksa faydalıdır. lakin burada da atlanmaması gereken bir şey vardır; o da okunan surenin türkçesinden okunmasıdır. yani insanlar arapçasından anlamadan dinlemek yerine, kendi dillerinde okutup dinlerlerse çok daha faydalı olur.

  ölen kişiye kuran okumak ona bir şey kazandırmaz. okumak sağlar içindir. merhuma bir sevap kazandırayım diyen yakını, onun adına bir fakire yardım ederse ancak bu şekilde yapabilir.
  1 -1 ... zehiri alınmış kobra
 2. 2.
  Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Mezar ziyareti ise, ölümü ve hesap gününü hatırlatan bir ameldir. Resul-i Ekrem (sav)'in: "-Her kim kabristana girer de Yasin Suresi'ni okursa, o gün Allahu Teala (cc) kabirdekilerin azablarını hafifletir. Okuyana da oradakilerin sayısınca sevap verilir." (1) hadis-i şerifi, bunun delilidir. Bazı kimselerin "- Kur'an-ı Kerim diriler için inmiştir, ölüler için değil" şeklinde ifade ettikleri mahiyet doğrudur. Zaten kabristanı ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim okuyan kimse de diridir. Ölülerden teklif düşmüştür. Bu konuyla ilgili olarak Feteva-ı Hindiyye'de: "-Ölü defnedildikten sonra; kabrin başında, bir deve kesilip eti dağıtılacak kadar bir müddet oturup, Kur'an-ı Kerim okumak ve ölü için dua etmek müstehaptır. Cevheretü'n Neyyire'de de böyledir. imam-ı Muhammed'e göre, kabrin yanında Kur'an-ı Kerim okumak mekruh değildir. Alimlerimiz bu görüşü kabul etmişlerdir. Okunan Kur'an-ı Kerim ölüye fayda verir. Muhtar olan kavil budur. Muzmarat'da da böyle zikredilmiştir. Kabrin üzerine mescid veya türbe yapmak mekruhtur" (2) hükmü kayıtlıdır.

  kaynak:kelamullah.com/aa42.htm
  1 ... white pages
 3. 3.
  sevaptır ve ölen kişinin kabir azabını hafifletir.

  bugün dedem için yaptım sözlük. allah günahlarını affetsin. dualarınızı eksik etmeyin.
  ... jamal sellami
 4. 4.
  trafik kazasında ölen birine trafik kurallarını okumak gibidir.
  1 ... memduhbasgan
 5. 5.
  ne okutursan okut, onu geri getiremezsin.
  ... tungaloy