1. 1.
    duyduğum en acımasızca yaratılan karakterdir. nuri çetin yaratmıştır.
    ... anotheeer