1. 0.
    Bi bakıma simyadır.
    ... lutesyumunsimgesi