1. 1.
    Rölöve işleminin çalışma ölçeğini belirleyen unsur yapılış amacıdır. Restorasyon projeleri için yapılan rölöve çalışmalar 1/50 ölçek kullanılarak yapılıyorken, herhangi bir sokakta yer alan binaların görünümünü anlatacak bir rölöve çalışmasının 1/200 ölçek kullanılarak yapılması gerekir. Rölöve işleminin ilk adımı ölçü almaktır.Bu işleme ölçü krokisi denir.

    Detaylı bilgi ; ölçü krokisi
    2 ... bcpt