1. 1.
    non-euclidean geometry veya meta-geometry olarak geçen geometri türü. hiperbolik, eliptik veya afin geometri gibi. bunların hepsi aslıjnda "diferansiyel geometri" çatısı altında birleşir. Normal geometride paralel çizgiler asla birleşemez. Öklid dışı geometride ise sınırsız sayıda birleşebilirler* veya asla karşılaşmayabilirler*.
    ... j mistyy