1. 1.
    Öğrenci Hemşireler Derneği'nin 5 komisyonu bulunmaktadır. Uluslararası ilişkiler Komisyonunun düzenlediği izmir geneli speaking club etkinliğiyle a1 seviyesinde olan ingilizcemle yabancılarla derin muhabbetler kurmamı sağlamıştır.
    ... iconicon