1. 1.
  1999-2009 arasında okumuş olduğu kitapların tam listesi şu şekildedir;

  A

  Albert Einstein: - Bilimsel Kişisel ve Dünyanın Etkisi, Bilgi Yayınları - Fiziğin Evrimi, Onur Yayınları - Einstein, Sarmal Yayınları - izafiyet Teorisi ve A. Einstein Amin Maalouf: - Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Telos Yayınları - Işık Bahçeleri, Yapı Kredi Yayınları (YKY) - Ölümcül Kimlikler, YKY - Adrina Mater, YKY Anthony Giddens: - Modernliği Anlamlandırmak, Alfa Yayınları - Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları - Siyaset Sosyolojisi ve Toplumsal Teori, Metis Yayınları - Ulus Devlet ve Şiddet, Devrim Yayınları Abbas Vali: Kapitalizm Öncesi iran- Kurumsal Bir Tarih, Avesta Yayınları Aguste Bailly: Bizans imparatorluğu Tarihi, Nokta Kitap Yayınları Andre Bonnard: Antik Yunan Uygarlığı (I-II-III), Evrensel Yayınları Alex Boraine: Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, Aram Yayınları Alfred W. Crosby: Dünya Benimdir-Avrupa Ekolojik Emperyalizmi 900-1900, Kitap Yayınları Aldos Huxley: Cesur Yeni Dünya, ithaki Yayınları Adrian Berry: Sonsuzluğun Kıyıları, Tübitak Yayınları A.Hourani: Arap Halkları Tarihi, iletişim Yayınları A.Philips: Demokrasinin Cinsiyeti, Metis Yayınları Alan Woods-Ted Grant: Aklın isyanı, Tarih Bilinci Yayınevi Ann Chamberlin: Safiye Sultan (3 Cilt), inkılap Yayınları Antony P.Cohen: Topluluğun Simgesel Kuruluşu, Dost Yayınları Zincire Vurulmuş Prometheus, iş Bankası Yayınları Anderew Mango: Atatürk, Sabah Kitapları Alan Swingewood: Kitle Kültürü Efsanesi, Bilim ve Sanat Yayınları Arthur Schopenhauer: Aforizmalar, iş Bankası Yayınları Adid Davişa: Arap Milliyetçiliği (Zaferden Umutsuzluğa), Literatür Yayınları Austen Henry Layard: Ninova ve Kalıntıları, Avesta Yayınları Amir Hassanpour: Kürdistanda Milliyetçilik ve Dil, Avesta Yayınları Abraham Moles: Belirsizin Bilimleri, YKY Alain Touraine: Bugünün Dünyasını Anlamak için, YKY A.B. Bukşpan: Azerbaycan Kürtleri, Peri Yayınları Anthony D. Smith: Ulusların Etnik Kökeni, Dost Yayınları William H. McNeil, K. Ekhol, Jonathan Fridman, David Wilkinson, Samir Amin, Janet Abu-Lughod, Immanuel Wallerstein: Dünya Sistemi, imge Yayınları Andre Berten, Doblo da Silveira, Herve Pourtois (Derleyenler): Liberaller ve Cemaatçiler, Dost Yayınları Prof. Abraham Galente: Sabetay Sevi ve Sebaytaycıların Gelenekleri, Geyik Yayınları Andre Clot: Harun Reşit ve Abbasiler Dönemi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Alexsandre Kojeve: Hegel Felsefesine Giriş, YKY Alain Corbain, Jean-Jagues Cocutine, Greorges Vigarello (Hazırlayanlar): Bedenin Tarihi 1 - Rönesans'tan Aydınlanma'ya, YKY Abdurrahim Zapsu: Büyük islam Tarihi, Risale Yayınları Ahmet Ulvi Türbaş: Felsefe, Sosyoloji Hukuku ve Devlet, Der Yayınları Akın Birdal: Sol Elim, Belge Yayınları Altan Öymen: Bir Dönem Bir Çocuk, Doğan Yayınları Alişan Akpınar: Aşiret, Mektep, Devlet, Aram Yayınları Azra Erhat: Mitoloji Sözlüğü, Remzi Yayınları Atilla Nalbant: Üniter Devlet, YKY Prof. Dr. A. Feyyaz Gölcüklü, Prof.Dr. A.Şeref Gözübüyük: AiHM Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitapevi Yayınları Ali Berktay: Osmanlı Türk Modernleşmesi, Birikim Yayınları Adnan Nur Baykal: M.K emal Atatürk'ün Liderlik Sırları, Sistem Yayıncılık Ahmet insel: iktisat ideolojisinin Eleştirisi, Birikim Yayınları Ali Püsküllüoğlu: Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınları Ahmet Oktay: Sanat ve Siyaset, Everest Yayınları Ali Ağa: islamiyetin Özü ve Alevilik-Bektaşilik, Varlık Yayınları Ayhan Aktar: Türk Milliyetçiliği, iletişim Yayınları Ahmet Davutoğlu: Stratejik Derinlik, Küre Yayınları

  B

  Benjamin Barber: Güçlü Demokrasi, Ayrıntı Yayınları Bernard Lewis: - Ortadoğu'nun Çoklu Kimliği, Sabah Yayınları - Çatışan Kültürler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları - Tarihte Araplar, Anka Yayınları - islam Dünyasında Yahudiler, imge Yayınları - islamın Krizi, Literatür Yayınları Bakunin : Tanrı ve Devlet, Belge Yayınları Beybaba Apdullah B. El Mustafa: Kelile ve Dimme, Nesil Yayınları Burchard- Sonja Brentjes: ibni Sina (Avicenna), Pencere Yayınları Boğos Lovos Zekiyan: Ermeniler ve Modernite, Aram Yayınları Barrington Moore Jr: Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, imge Yayınları Bill Jordan: Seks Para ve iktidar-Kolektif Yaşamın Dönüşümü, imge Yayınları Brian Morris: Din Üzerine Antropolojik incelemeler, imge Yayınları Bertrand Badie: Kim Korkar 21. Yüzyıldan Yeni Uluslararası Sistem, NTV Yayınları Bouwe Draaisma: Bellek Metaforları, Metis Yayınları Belma Akçura: Devletin Kürt Filmi- 1925-2007 Kürt Raporları, Ayraç Yayınları Bakır Çağlar: Bir Anayasacının Seyir Defteri, Su Yayınları Baskın Oran: Türk Dış Politikası, iletişim Yayınları Baskın Oran: Türkiye'de Azınlıklar-Kavramlar, Lozan, iç Mevzuat, içtihat, Uygulama, TESEV Yayınları Bülent Tanör: Türkiye'de Kongre iktidarları (1918-1920), YKY Burak Orakoğlu: Ankara'da Gölge Oyunları, Timaş Yayınları

  C

  Carl Schmitt: - Parlamenter Demokrasinin Krizi, Dost Yayınları - Siyasal Kavramı, Metis Yayınları - Siyasi ilahiyat (Egemenlik kuramı üzerine 4 bölüm), Dost Kitapevi Yayınları Caroline Finkel: Rüyadan imparatorluğa Osmanlı, Timaş Yayınları Claude Cahen: Osmanlıdan Önce Anadolu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Catherine A. Mackinon: Feminist Devlet Kuramına Doğru, Metis Yayınları Colin A.Ronan: Bilim Tarih, Tübitak Yayınları Cristopher Pierson: Modern Devlet, Çiviyazıları Christian Jacq: Mısırlı Champollion, Arion Yayınları Charles Keit Maisels: Uygarlığın Doğuşu, imge Yayınları Charles Freeman: Mısır, Yunan ve Roma, Dost Yayınları Campanella: Güneş Ülkesi, Sosyal Yayınları Carl Sagan: Karanlık Bir Dünyada, Tübitak Yayınları C.P.Snow: iki Kültür, Tübitak Yayınları Christian Delacampagne: Filozof ve Tiran (Yansımanın Tarihi), iş Bankası Yayınları Charles Lindholm: islami Ortadoğu, imge Yayınları Claude Levi-Strauss: Yaban Düşünce, YKY Çağlar Keyder: Ulusal Kalkınmacılığın iflası, Metis Yayınları Cemal Yıldırım: Bilimin Öncüleri, Tübitak Yayınları Cüneyt Arcayürek: Demokrasi Döneminde Üç Adam, Bilgi Yayınları Cüneyt Arcayürek: Bekleyen Adamın Gerçekleşen Düşü, Bilgi Yayınları Prof.Dr. Coşkun Can Atakan: Müdahaleci Devletten Sınırlı Devlete, Yeni Türkiye Yayınları Cengiz Özakıncı: islam'da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü, Otopsi Yayınları Cengiz Özakıncı: Dil ve Din Kuran'ı Doğru Anlamak, Otopsi Yayınları

  D

  Deepak Chopra: Quantum-iyileşme, inkılap Yayınları David Harvey: Postmodernliğin Dramı, Metis Yayınları Daniel Goleman: Duygusal Zeka, Varlık Yayınları Donna Rosenberg: Dünya Mitolojisi, imge Yayınları Dante: ilahi Komedya, Oğlak Yayınları D.Morly K.Robins: Kimlik Mekanları, Ayrıntı Yayınları Dostoyeski: Karamazov Kardeşler, Sosyal Yayınları Danile Ganser: Nato'nun Gizli Orduları, Güncel Yayınları Doğu Perinçek: 28 Şubat ve Ordu, Kaynak Yayınları Dilek Kurban: Zorunlu Göç ile Yüzleşmek, TESEV Yayınları Demir Küçükaydın: Tersinden Kemalizm, Praxis Kitaplığı Demir Küçükaydın: Marksizmin Marksist Eleştirisi, Praxis Kitaplığı Doğu Perinçek: Kurtuluş Savaşında Kürt Politikası, Kaynak Yayınları

  E

  Eric Hobsbawm: - Geleneğin icadı, Agora Kitaplığı - Sanayi ve imparatorluk, Dost Yayınları - Kısa 20.Yüzyıl 1914-1991-Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları - Devrim Çağı (1789-1848), Dost Yayınları - Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı - Sermaye Çağı (1848-1875), Dost Yayınları - imparatorluk Çağı (1875-1914), Dost Yayınları E. Wilson: Doğanın Gizli Tarihi, Tübitak Yayınları Edward Gibbon: - Bizans imparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş, Arkeoloji ve Sanat Yayınları - Bizans imparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş, BSF Yayınları - Bizans imparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Erich Fromm: insandaki Yıkıcılığın Kökenleri, Payel Yayınları Erich Fromm: Umut Devrimi, Payel Yayınları Ernesto Laclau: Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme, Birikim Yayınları Eduard Schure: Dinlerin Gizli Tarihi, Ruhmadde Yayınları Edward Said: Yeni Bin Yılda Filistin Sorunu, Aram Yayınları Emil Ludwig: Napolyon, Kastaş Yayınları Eva Cancik-Kirschbaum: Asurlular (Tarihi, Toplum, Kültür), ilya Yayınları Edward H. Carr: Tarih Nedir?, iletişim Yayınları Emmanuel Todd: Amerikan Sisteminin Çöküşü, Dost Kitapevi Erdmute Heller: Arabeskler ve Tılsımlar, imge Yayınları E. Benbassa-Aron Rodrigue: Türkiye Balkan Yahudileri Tarihi, iletişim Yayınları Erdem Sabih Anılan: Padişahlar da Ağlar-Kanuni, Etkin Yayınevi Ekrem Akurgal: Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları Erdal Şafak: imralı PKK'nın Yeni Karargahı mı?, Neden Kitap Emre Kongar: Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi Ekrem Akurgal: Anadolu Uygarlıkları, Net turistik Yayın Eyüp Demir: Estetiğe Giriş, Sorun Yayınları Erol Sever: Asur Tarihi, Kaynak Yayınları Emre Kongar: Toplumsal Değişme Kuralları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitapevi

  F

  Francis Fukuyama: - Güven, iş Bankası Yayınları - Devlet inşası, Remzi Kitapevi Fernand Braudel: - Maddi Uygarlık (II-Gündelik Hayatın Yapıları), imge Yayınları - Maddi Uygarlık (III- Mübadele Oyunları), imge Yayınları - Tarih Üzerine Yazılar, imge Yayınları - II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, imge Yayınları - Akdeniz ve Akdeniz Dünyası (cilt II), imge Yayınları - Maddi Uygarlık-Dünyanın Zamanı-Ekonomi ve Kapitalizm, imge Yayınları Frederico Mayor-Agusto Forti: Bilim ve iktidar, Tübitak Yayınları Fahmy Hafez, F.Gabrielli,M.C . Loyns, V.B. Saeedpour: Selahaddin'in Mirası, Avesta Yayınları Franz Werfel: Musa Dağında Kırk Gün, Belge Yayınları Fred Halliday: 200'lerde Dünya, istanbul Üniversitesi Yayınları Felicien Challaye: Dinler Tarihi, Varlık Yayınları Firdevsi: Şehname (4.cilt), Kültür Bakanlığı Yayınları Faleh A. Cabbar: Irak'ta Şii Hareketi ve Direniş, Agora Kitaplığı Fatmagül Berktay: Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları Faruk Bildirici: Siluetini Sevdiğim Türkiyesi, Doğan Kitap Fuat Dündar: Türkiye'de Nüfus Sayımlarında Azınlıklar-Doz Yayınları Füsun Üstel: Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Yayınları Füsun Üstel: Makbul Vatandaşın Peşinde, iletişim Yayınları Fikret Bila: Hangi PKK?, Ümit Yayıncılık Ferhat Ünlü: Eymür'ün Aynası, Siyah Beyaz Yayınları Faik Bulut: - Yeşil Sermaye Nereye, Su Yayınları - Alisiz Alevilik, Berfin Yayınları - ittihat ve Terakki'de Milliyetçilik, Din ve Kadın, Su Yayınları - Allah Devletinde Demokrasi, Tümzamanlar Yayıncılık - Kod Adı: Hizbullah, Ozan Yayıncılık Ferhat ibrahim: Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları, iletişim Yayınları Ferhan Umruk (Haz): Sosyalizmin Milliyetçilikle imtihanı, Praxis Kitaplığı Fırat Aydınkaya: Yeni Faşizmin Kökeni: Ebedi Dönüş, Belge Yayınları Faruk Bildirici: Yemin Gecesi (Leyla Zana'nın Yaşam Öyküsü), Doğan Yayınları Fatmagül Berkay: Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları

  G

  George Orwel: Hayvan Çiftliği, Can Yayınları Gilles Deleuze: Nietzshe, Otonom Yayınları Gilles Deleuze-C. Parnet: Diyaloglar,Bağlam Yayınları Gilles Deleuze-Felix Guattari: Kafka Minör Bir Edebiyat için, YKY Gilles Deleuze: Müzakereler Norgunk Yayınları Graham T.Allison-Kalipso Nikolaybdib: Yunan Paradoksu, Doğan Yayınları Graham Fuller-Ian Lesser: islam ve Batının Jeopolitiği, Sabah Kitapları G. Baumann: Çokkültürlülük Bilmecesi, Dost Kitabevi Giordano Bruno: Diyaloglar, Berfin Yayınları Gerald Messadie: Davut, Doğan Kitap Graham Fuller: Siyasal islamın Gerçeği, TiMAŞ Yayınları George Ritzer: :Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ayrıntı Yayınları Gore Vidal: Ben Cyrus Zerdüşt'ün Torunu, Kaktüs Yayınları Germain Bazin: Sanat Tarihi, Sosyal Yayınları Gordon Childe Kendini Yaratan insan, Varlık Yayınları Gordon Childe: ilyada, Can Yayınları Gordon Childe: Toplumsal Evrim, Alan Yayıncılık György Lukacs: Tarih ve Sınıf Bilinci, Belge Yayınları George Basalla: Teknolojinin Evrimi, TÜBiTAK Yayınları Giovanna Borradori: Terör Günlerinde Felsefe, YKY G.W.F. Hegel: - Tinin Görüngübilimi, idea Yayınları - Tarih Felsefesi, idea Yayınları - Tarihte Akıl, Kabalcı Yayınları - Mantık Bilimi Felsefi Bilimler Ansiklopedisi, idea Yayınları - Tüze Felsefesi, idea Yayınları Goethe: Faust, Öteki Yayınları Goethe: Genç Werther'in Acıları, Öteki Yayınları Giorgio Agamben: istisna Hali, Otonom Yayınları Göran Therborn: iktidarın ideolojisi -ideolojinin iktidarı, Dipnot Yayınları Gürol Sözen: Bulutların Altındaki Uygarlık Anadolu, iş Bankası Yayınları Gülçicek Günel: Yek Tarz-ı Siyaset: Türkleştirme, Belge Yayınları

  H

  Hannah Arendt: -insanlık Durumu, iletişim Yayınları - Totalitarizmin Kaynakları 1-Antisemitizm, iletişim Yayınları - Totalitarizmin Kaynakları 2-Emperyalizm, iletişim Yayınları Henry Corbin: islam Felsefesi Tarihi, iletişim Yayınları Harald Braem: Uruk Aslanı Gılgameş, Yurt Yayınları Homeros: Odysseia, Can Yayınları Halil Cibran: - Kum ve Küçük- Anahtar Yayınları - Haberci- Anahtar Yayınları - Vadinin Perileri, Anahtar Yayınları - Bir Damla ve Bir Gülümseyiş, Anahtar Yayınları - insanoğlu isa, Anahtar Yayınları - Ermiş, Anahtar Yayınları Henry Kissenger: Amerikanın Dış Politikaya ihtiyacı Var mı?- Metu Press Henry Bergson: Ahlakın ve Dinin iki Kaynağı, Doğu-Batı Yayınları H.C. Armstrong: Bozkurt, Arba Yayınları Henri Pena Ruiz: Laiklik Nedir?, Gendaş Kültür Yayınları Herbert Marcuse: Tek Boyutlu insan, idea Yayınları Herkül Milas: Yunan Ulusunun Doğuşu, iletişim Yayınları Harriet Montgomery: Suriye Kürtleri-inkar Edilen Halk, Avesta Yayınları Hayden White: Metatarih, Dost Kitapevi Yayınları Hamid Dabashi: iran: Ketlenmiş Halk, Metis Yayınları Haluk Gerger-Ertuğrul Kürkçü- Ragıp Zarakolu-Demir Küçükaydın: Büyük Ortadoğu Projesi ve Sosyalist Stratejisi, Araf Yayınları Halil inalcık: -Tarihçilerin Kutbu, iş Bankası Yayınları - Osmanlı imparatorluğu Klasik Çağı (1300-1600), YKY - Osmanlı imparatorluğunun Ekonomik ve Siyasal Tarihi (1300-1600)-Cilt 1, YKY - Tanzimat, iş Bankası Kültür Yayınları - Doğu Batı-Makaleler (1 cilt), Doğu Batı Yayınları Halil Ulusoy: En Güzel Sözler, Alfa Yayınları Hasan Cemal: Kürtler, Doğan Yayınları Hasan Cemal: Biz Cumhuriyeti Çok Sevmiştik, Doğan Yayınları Hasan Ünder: Çevre Felsefesi, Doruk Yayınları Haluk Gerger: ABD Ortadoğu Türkiye, Ceylan Yayınları Haydar Akın: Ortaçağ Avrupası'nda Cadılar Ve Cadı Avı, Dost Yayınları Hikmet Kıvılcımlı: Tarih Devrim Sosyalizm, Derleniş Yayınları

  I, i

  Immanuel Wallerstein: - Dünya Sistemleri Analizi, Aram Yayınları - Amerikan Göçünün Gerileyişi, Aram Yayınları. - Modern Dünya Sistemleri, Başak Yayınları - Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Metis Yayınları - Ütopik Ya da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri, Aram Yayınları - Yeni Bir Sosyal Bilim için, Aram Yayınları - Güncel Yorumlar, Aram Yayınları - Avrupa Evrenselciliği, iktidarın Retoriği, Aram Yayınları Richard E. Lee: iki Kültürü Aşmak, Metis Yayınları I.R. Sanchez: Devrimci islam, Elips Kitap Ira M. Lapidus: islam Toplumları Tarihi, iletişim Yayınları I. Stewart: Doğanın Sayıları, izdüşüm Yayınları Iain Chambers: Göç, Kültür, Kimlik, Ayrıntı Yayınları izeddin Mustafa Resul: Ehmedi Xani ve Mem u Zin, Avesta Yayınları ibrahim M. Ebu Rabi: Çağdaş Arap Düşüncesi, Anka Yayınları izzetullah izzeti: iran ve Bölge Jeopolitiği, Küre Yayınları ilber Ortaylı: - Zaman Kaybolmaz, iş Bankası Yayınları - Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek, Timaş Yayınları - imparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınları ismail Onarlı: Şah ismail, Can Yayınları ibraihim Aslanoğlu: Pir Sultan Abdallar, Can Yayınları ilhami Sidar: Dağlı-Bir Meyyafarkin Romanı, Aram Yayınları ismail Zeki Eyuboğlu: Tanrı Yaratan Toprak Anadolu, Der Yayınları ibrahim Kaboğlu: Çevre Hakkı, imge Yayınları

  J

  Joseph Campbell: - Batı Mitolojisi, imge Yayınları - Doğu Mitolojisi, imge Yayınları - Yaratıcı Mitoloji, imge Yayınları - ilkel Mitoloji, imge Yayınları J.Jay Gould: Darwin ve Sonrası, Tübitak Yayınları James T. Cushing: Fizikte Felsefik Kavramlar(I), Sabancı Üniversitesi Yayınları Jorge Semprun: Beyaz Dağ, Can Yayınları Jeremy Black: Neden Savaşıyoruz, Timaş Yayınları Joseph Ratzinger: Papa 16. Benedictus, Gendaş Kültür Yayınları Jon Purkis, James Bowen: 21. Yüzyıl Anarşizmi, Ayrıntı Yayınları Joel Kovel: Doğanın Düşmanı, Metis Yayınları Jacques Badoz: Kırılgan Nesneler, TÜBiTAK Yayınları Jeremy Bernstein: Einstein, Nar Yayınları J.R.R. Tolken: Yüzüklerin Efendisi (III. Cilt), Metis Yayınları Joseph Silk: Evrenin Kısa Tarihi, TÜBiTAK Yayınları Joel Bakan: Şirket-Kâr ve Güç Peşindeki Patolojik Kurum, Ayrıntı Yayınları Jürgen Habermas: - Bölünmüş Batı, YKY - Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak, YKY - Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yayınları - "ideoloji" Olarak Teknik ve Bilim, YKY Jean Baudrillard: Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu-Batı Yayınları J.M.Jasper: Ahlaki Protesto Sanatı, Ayrıntı Yayınları J. Brecher T. Costello: Aşağıdan Küreselleşme, Aram Yayınları J.Joyce: Ulysses, Yapı Kredi Yayınları Jean Marie Guehenno: Demokrasinin Sonu, Dost Yayınları Jorge Luis Borges-James Woodal: Kitabın Aynasındaki Adam, iletişim Yayınları J.B.Foster: Savunmasız Gezegen, Epos Yayınları J.M. Pelt: Bitkilerin En Güzel Tarihi, Kültür Yayınları J.Campbell: Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınları Jared Diamond: Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜBiTAK Yayınları Joseph S. Nye. Jr: Amerikanın Göçünün Paradoksu, Literatür Yayınları John Holloway: iktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek, iletişim Yayınları J.Griffiths: Tik tak-Zamana Kaçamak Bir Bakış, Ayrıntı Yayınları J.Wiesehöffer: Antik Pers Tarihi, Telos Yayınları Jenry Morgenthau: Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü, Belge Yayınları John Polkinghorne: Bilimin Ötesi, Evrim Yayınları John M. Hobson: Batı Medeniyetinin Doğu Kökenleri, YKY John Tirman: Savaş Ganimetleri, Aram Yayınları Jorge Semprun: Beyazdağ, Can Yayınları John Polkinghorne: Bilimin Ötesi, Evrim Yayınları Jean-Paul Roux: Orta Asya Tarihi ve Uygarlık, Kabalcı Yayınları J.Stuart Mill: Özgürlük Üstüne, Belge Yayınları James G. Frazer: Altın Dal (Dinin ve Folklorun Kökleri) II cilt, Payel Yayınları Jean Leca: Uluslar ve Milliyetçilik, Metis Yayınları John Lenihan: Bilim iş Başında, TÜBiTAK Yayınları Jacques Ranciere: Siyasalın Kıyısında, Metis Yayınları John Sanbonmatsu: Postmodern Prens, Bağlam Yayınları John Brockman: Gelecek 50 Yıl, NTV Yayınları John Brockman: Kanıtı Olmayan Gerçekler, NTV Yayınları Jacques Attali: Geleceğin Kısa Tarihi, imge Yayınları Jack Gray: Yaban Aklın Evcilleştirilmesi, Dost Yayınları Jacques Derrida: Nietzschelerin Şöleni, Otonom Yayınları John Gray: Post-Liberalizm-Siyasal Düşünce incelemeleri, Dost Yayınları Jean Luc Mathieu: Avrupa Birliği, Dost Yayınları

  K

  Karl Popper: - Açık Toplum ve Düşmanları (cilt II Platon), Remzi Kitapevi - Açık Toplum ve Düşmanları (cilt II Hegel, Marx ve sonrası), Remzi Kitapevi -Tarihselciliğin Sefaleti, insan Yayınları Kevin Danaher: Küresel Ekonomi ve Demokrasi, Metis Yayınları Klaus Schmidt: Göbeklitepe-En Eski Yunan Tapınağı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kemal Mazhar Amed: I. Dünya Savaşı'nda Kürdistan, Doz Yayınları Ksenophon: Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları Kaan Arslanoğlu: Politik Psikiyatri, Adam Yayınları Kaan Durukan: Doğu-Batı ikilemine Dört Bakış, iş Bankası Yayınları Korhan Kaya: Budistlerin Kutsal Kitapları, imge Yayınları Kemal Derviş: Çağdaş Sosyal Demokrasi ve Türkiye, Doğan Kitap

  L

  Lawrence M. Friedman: Yatay Toplum, iş Bankası Yayınları Luc Ferey: Ekolojik Yeni Düzen, YKY Lewis Mumfort: Her Erkek Bir Kaplandır, Ayrıntı Yayınları Lewis Mumfort: Eski Toplum I ve II cilt, YKY Louis Cohen: Görkemli Kaybedenler, Altı-kırkbeş Yayınları Louis de Bernieres: Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini, YKY Ludwing Wittgensitein: Tractatus Logico-Philosophicus, Metis Yayınları Ludwing Wittgenstein: Felsefi Soruşturmalar, Metis Yayınları

  M

  Mircea Eliade: Şamanizm, imge Yayınları Michael Foucault: - Ders Özetleri, YKY - Toplumu Savunmak Gerekir, YKY - Entellektüelin Siyasi işlevi, Ayrıntı Yayınları M. Gullien: Dünyayı Değiştiren 5 Denklem, Tübitak Yayınları Michael C. Corballis: işaretten konuşmaya, Kitap Yayınevi Marcella Frangipane: Yakın Doğuda Devletin Doğuşu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Mahir Kaynak-Ö. Lütfü Mete: Dünyayı Kimler Yönetiyor, Timaş Yayınları M. Guerin: Sokrates ve Nietzsche, Dharma Yayınları Max Horkheimer- Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği, Kabalcı Yayınları Max Horkheimer: Akıl Tutulması, Metis Yayınları Manuel de Landa: Çizgisel Olmayan Tarih, Metis Yayınları Machiavelli: Hükümdar- Dünya Klasikleri, Şule Yayınları M. Hard & A. Negri: -Dionysos'un Emeği, iletişim Yayınları - imparatorluk, Ayrıntı Yayınları - Çokluk, Ayrıntı Yayınları Mirjo Salvini: Urartu Tarihi ve Kültürü, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Marcus Aurelius Antonius: Filozof-imparator, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Margeret R. Payne: Urartu- Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Montesquieu: iran Mektupları, Anka Yayınları M. Vinock: Aydınlar Yüzyılı, Boğaziçi Yayınları M. Bookchin: - Toplumsal Ekolojinin Felsefesi, Kabalcı Yayınları - Özgürlüğün Ekolojisi, Ayrıntı Yayınları - Toplumu Yeniden Kurmak, Metis Yayınları Merlin Stone: Tanrılar Kadınken, Payel Yayınları Michael Albert: Değişimin Yolu, Aram Yayınları Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof: Son Sömürge; Kadınlar, iletişim Yayınları Marvin Haris: Yamyamlar ve Krallar-Kültürlerin Kökenleri, imge Yayınları M. I. Finley: Antik Çağ Ekonomisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Marc Ferro: Sömürgecilik Tarihi, imge Yayınları Mary Douglas: Saflık ve Tehlike, Metis Yayınları Marcel Mauss: Sosyoloji ve Antropoloji, Doğu-Batı Yayınları Muhammed Abid el Cabri: Arap islam Kültürünün Akıl Yapısı, Ekrem Demirli Kitapevi Mircea Eliade: Ebedi Dönüş Mitosu, imge Yayınları Martin Heidegger: Varlık ve Zamanı, Agora Kitaplığı Michael Rosen- Jonathan Wolff (Derleyenler): Siyasal Düşünce, Dost Yayınları Mustafa Balbay: Irak Batağındaki Türk- Alman ilişkileri, Cumhuriyet Yayınları Miktad Kadıoğlu: Bildiğiniz Havaların Sonu, Güncel Yayınları Macit Gökberk: Felsefe Tarihi, Remzi Yayınları Mesut Barzani: Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi, Doz Yayınları Mustafa Cemal: Eşitlikçi Toplumlar, Belge Yayınları Metin Aydoğdu: Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye, Otopsi Yayınları Mahir Kaynak: - BOP ve Türkiye Üzerine Stratejik Analizler, Truva Yayınları - Dünyada Yeni Dönem, Ekim Yayınları - Mahir Kaynak: Derin Devlet, Timaş Yayınları - Bugünü Dünden Anlamak, Profil Yayınları - Derin PKK, (Ö. Lütfü Mete ile birlikte) Timaş Yayınları Mehmet Faraç: ikiz Kulelerden Galata'ya El Kaide Turka, Günizi Yayınları Murat Yetgin: Kürt Kapanı Şam'dan imralı'ya Öcalan, Remzi Yayınları Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz: Ulusalüstü insan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayınları Muzaffer Sencer: Belgelerle insan Hakları, Beta Yayınları M. ilmiye Çığ: - Gılgamış, Kaynak Yayınları - Kur'an, incil, Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni, Kaynak Yayınları - ibrahim Peygamber, Kaynak Yayınları - inanna'nın Aşkı, Sümer 'de inanç ve Kutsal Evlenme, Kaynak Yayınları - Sümerli Ludingrra Geçmişe Dönük Bilim Kurgu, Kaynak Yayınları - Hititler ve Hattuşa-iştar'ın Kaleminden, Kaynak Yayınları Muammer Kalyan: Kemalistler- islamcı Hareket ve Laik Türkiye'nin Geleceği, Remzi Yayınları Mesut Yeğen: Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa Cumhuriyet ve Kürtler, iletişim Yayınları Murat Belge: Milliyetçilik, iletişim Yayınları Metin Özbek: Dünden Bugüne insan, imge Yayınları Metin Özbek: Çayönü'nde insan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Mehmet Altan: Darbelerin Ekonomisi- iyi Adam, Hemen Kitap Mehmet Altan: Kürt Sorununu insanilileştirmek, Hemen Kitap M. Şükrü Hanioğlu: Osmanlıdan Cumhuriyete Zihniyet, Siyaset ve Tarih, Bağlam Yayınları Medeni Ferho: Sayın Başkan - Öcalan'a Mektuplar, Do Yayınları Mümtazer Türköne: Türklük Kürtlük, Ufuk Kitap Mahir Aydın: Musaaf'ın Serüveni, Aram Yayınları Mithat Sancar: Geçmişle Hesaplaşma, iletişim Yayınları Doç. Dr. Mazlum Uyar: Şii Ulemanın Otoritesinin Temelleri, Kaknüs Yayınları

  N

  Noam Chomsky: - 11 Eylül ve Sonrası, Aram Yayınları - imparatorluğu Karşı Durmak, Aram Yayınları - Yeni Dünya Düzeninde Yalan ve Gerçekler, Mavi Ada Yayınları - iktidarı Anlamak, Aram Yayınları Noam Chomsky, Edward Said: Düşmanını Arayan Savaş, Everest Yayınları Nobert Elias: Zaman Üzerine, Ayrıntı Yayınları Naval el Seddavi: - Sıfır Noktasındaki Kadın, Metis Yayınları - Tanrı Nil Kıyısında Öldü, Belge Yayınları - Kahire Saçlarını Geri Ver, Everest Yayınları Nartlar Asetin Halk Destanı, YKY, Nizam-ül Mülk: Siyasetname, Türk Tarih Kurumu Yayınları Nicolas Dessuax: Irakt'ta Sol Muhalefet, Praxis Yayınları Nüzhet Haşim Sinanoğlu: Grek ve Romen Mitolojisi, Kaynak Yayınları Nihat Sargın: Cezaevi Anıları, Tüstav Yayınları Nuri Fırat: Kirli Rejimin Kırılma Noktası-Şemdinli Dosyası, Aram Yayınları Nezahat Baydar: imparator Julianus, Arkeoloji ve Sanat Yayınları

  O

  Oliver Roy: Siyasal islam'ın iflası, Metis Yayınları Osman Doğru: - insan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlar Rehberi, istanbul Barosu Yayınları - insan Hakları Uluslararası Mevzuatı, Beta Yayınları Orhan Hançerlioğlu: - Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi - Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi

  Ö

  Ömer Tuncer: işte Anadolu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Özcan Hıdır: Yahudi Kültürü, insan Yayınları Ömer Büyüka: Kafkas Kaynaklarına Göre ilk Yaratılışlar, ilk insanlık ve Kafkas Gerçeği- Abhazoloji Yayınları

  P

  Pavel Dolukhanov: Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı, imge Yayınları Paul Kennedy: 21. yüzyıla hazırlanırken, iş Bankası Yayınları Patrick Moore: Gezegenler Kılavuzu, TÜBiTAK Yayınları Paul Coelho: Beşinci Dağ, Can Yayınları P.J. Bowler: Doğanın Öyküsü (2 cilt), izdüşüm Yayınları Paul Feyerabend: Yönteme Karşı, Ayrıntı Yayınları Peter Galbraith: Irak'ın Sonu- Ulus Devletin Çöküşü mü?, Doğan Kitap Peter Wagner: Modernliğin Sosyolojisi, Ayrıntı Yayınları Paul Feyeradbend: Özgür Bir Toplumda Bilim, Ayrıntı Yayınları Patric R. Kefe- Echelon: Dünyayı Dinleyen istihbarat Örgütleri, Defne Yayınevi Peter Burke: Avrupa'da Rönesans (Merkezler ve Çeperler), Literatür Yayınları Peter Marshall: Anarşizmin Tarihi- imkansızı istemek, imge Yayınları P. J. Davis: Matematiğin Seyir Defteri, Doruk Yayınevi Philip Pettit: Cumhuriyetçilik, Ayrıntı Yayınları Paul Kennedy: Büyük Güçlerin Yükselişi ve Çöküşleri, iş Bankası Yayınları Peter Arnett: Savaş Alanından Canlı Vietnam'dan Bağdat'a, iletişim Yayınları Patrick Girard: Hamilcar Çöl Aslanı-Kartaca'nın Romanı, Güncel Yayınları Perry Anderson: Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler, Birikim Yayınları Paule Salomon: Güneş Kadını, Pencere Yayınları Paul Riceur: Zaman ve Anlatı: Bir Zaman Olayörgüsü Üçlü Mümeris, YKY Philip K. Bock: insan Davranışının Kültürel Temelleri, imge Yayınları Paul Hirst, Grahame Thompson: Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Yayınları Peter Etel: Siyonizm'in Tarihi, Ceylan Yayınları Paul Johnson: Yahudi Tarihi, Dost Yayınları Piers Paul Read: Tapınak Şövalyeleri, Dost Yayınları Pere Nora: Hafıza Mekanları, Dost Yayınları Philp Kreyenbroek-Christine Allison: Kürt Kimliği ve Kültürü, Avesta Yayınları P. Sanik: Erken Devlet, imge Yayınları P. Yenigün Dilek: Sivil Toplum Bütçeyi izliyor, TESEV Yayınları Pınar Selek: Barışamadık, ithaki Yayınları

  R

  Robert Cooper: Ulus Devletin Çöküşü( 21. yy. Düzen ve Kaos), Güncel Yayınları Rolt Cantsen: Daha Az Devlet Daha Çok Toplum, Ayrıntı Yayınları Rene Gerard: Günah Keçisi, Kanat Yayınları Robert J. Braidwood: Tarih Öncesi insan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Robert Gilmare: Alice Kuantum Diyarı'nda-Bir Kuantum Fiziği Alegorisi, Güncel Yayınlar Roger Lewin: Modern insanın Kökeni, Güncel Yayınlar Roger Penrose: Bilgisayar ve Zekâ, Güncel Yayınlar R. Dawkins: Gen Bencildir, Tübitak Yayınları Richard Sennett: Kamusal insanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları R.G. Peffer: Marksizm, Ahlâk ve Toplumsal Ahlâk, Ayrıntı Yayınları Robert Chaney: Esseniler ve Sırları, Ruh ve Madde Yayınları. Roger Penrose: Fiziğin Gizemi, Tübitak Yayınları Roger Penrose: Us Nerede?, Tübitak Yayınları Richard P. Feynman: Quantum Elektro Dinamiği, Nar Yayınları Renê Grousset: Ermenilerin Tarihi - Başlangıcından 1071'e, Aras Yayınları R.Clogg: Modern Yunanistan Tarihi, iletişim Yayınları Roger Lewin: Modern insanın Kökeni, Tübitak Yayınları Ranajit Guha: Dünya- Tarihinin Sınırında Tarih, Metis Yayınları R.G. Collingwood: Tarihin ilkeleri, YKY Rainer Funk: Ben ve Biz Postmodern insanın Psikanalizi, YKY Robert Montran: Osmanlı imparatorluğu Tarihi (I, II), Alkım Yayınları Richard Tapper: iran'ın Sınır Boylarında Göçebeler, imge Yayınları Rene Girard: Şiddet ve Kutsal, Kanat Kitap Ray Tokeyh: Gizli iran-islam Cumhuriyetinde Göç ve Paradoks, Ekvator Yayınları Robert Musil: Niteliksiz Adam-I, YKY Rafael işhanyan: Ermenilerin Tarihi- Başlangıcından II. Yüzyıla Kadar, Belge Yayınları Ramazan Karakale: Atomun Peşinde, inkılap Kitabevi Rasim Öz: Kemal Türkler Kürsüde, Rojbin Perişan: Saçlar ve Gölgeler, Aram Yayınları Ruşen Çakır: Türkiye'nin Kürt Sorunu, Metis Yayınları

  S

  Sheng Yen: Buda Zihnini Kazanmak, Okyanus Yayıncılık Slovaj Zizek: - ideolojinin Yüce Nesnesi, Metis Yayınları - Kırılgan Temas, Metis Yayınları - Yamuk Bakmak, Metis Yayınları Steven Weinberg: Atomaltı Parçacıklar, Tübitak Yayınları Stalianos Alexiou: Minos Uygarlığı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Stefanos Anderson: Asurlar, Kaynak Yayınları Samuel North Kramer: Tarih Sümer'de Başlar, Kabalcı Yayınları Stanley Wells: Shakespeare- Yazar ve Eserleri, YKY Samuel Boinles: Demokrasi ve Kapitalizm, Ayrıntı Yayınları Seyla Benhabib: Demokrasi ve Farklılık, Demokrasi Kitaplığı Sadi: - Gülistan, MEB Yayınları - Bostan, MEB Yayınları S.P. Huntington: Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları S.Kuhn: Asal Gerilim, Kabalcı Yayınları Strabon - Antik Anadolu Coğrafyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Sharhizad Mojab: Devletsiz Ulusun Kadınları, Avesta Yayınları Steven Weinberg: ilk Üç Dakika, Tübitak Yayınları Şalom Nakdimon: Irak ve Ortadoğu'da Mossad, Elips Yayınları Steve Jones: Neredeyse Bir Balina (Türklerin Kökenine Güncel Bir Bakış), Evrensel Yayınları Steven Shapin: Bilimsel Devrim, izdüşüm Yayınları Stefan Andersson: Asurlar, Kaynak Yayınları Sedat Şenoğlu: Postmodern Hiçlik, Ceylan Yayınları Suat Parlar: Türkler ve Kürtler: Ortadoğu'da iktidar ve isyan Gelenekleri, Bağdat Yayınları Server Tanilli: Değişimin Diyalektiği ve Devrim, Adam Yayınları Sevgi Aktüre: Anadolu'da Demir Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yayınları Soner Yalçın: -Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Doğan Kitap -Siz Kimi Kandırıyorsunuz, Doğan Kitap Kitap Sevim Budak: AB ve Türk Çevre Politikası, Büke Yayınları S. Şen: Ortadoğu'da ideolojik Bunalım, Birey Yayınları Süleyman Seyfi Öğün: Türk Politik Kültürü, Alfa Yayınları Semra Somersan: Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, Bilgi Üniversitesi Yayınları Sedat Alp: Hitit Çağında Anadolu, Tübitak Yayınları Saygı Öztürk: ismet Paşa'nın Kürt Raporu, Doğan Kitap

  Ş

  Şefik Can: Klasik Yunan Mitolojisi, inkılap Kitapevi Şule Türker: Vatansız Asker-Napolyon, Etkin Yayınevi Şamil Tayyar: Operasyon Ergenekon, Timaş Yayınları Şerif Mardin (editör): Ortadoğu'da Kültürel Geçişler, Doğu-Batı Yayınları

  T

  Tolstoy: Savaş ve Barış, Can Yayınları Tarik Ali: imparatorluk Direniş ve isyan, Agora Kitaplığı Thomas P. M. Barnett: Pentagonun Yeni Haritası (cilt II), Binbir Kitap Yayınları Tarık Ali: Selahaddin, Verso Yayıncılık Thedor W. Adorno: Mnima Moralia, Metis Yayınları Thomas R. P Mielke: -Tanrının Kırbacı - Atilla (2 cilt), Yurt Yayınları - Aşk Tanrıçası inana, Yurt Yayınları Thedor H. Thepsis: Eski Yakın Doğudan Ritüel, Mit ve Dama, Yurt Yayınları Tihch Nhat Hanh: Buda'nın Öğretisi, Okyanus Yayınları Timothy Bewes: Şeyleşme, Geç Kapitalizmde Endişe, Metis Yayınları Thomas S. Kahn: Asal Gerilim- Bilimsel Gelenek ve Değişim Üzerine Seçme incelemeler, Kabalcı Yayınları Tayyar Arı: Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa Yayınları Tahsin Yücel: -Yalan (Roman), Can Yayınları - Göstergeler (Deneme), Can Yayınları Tunca Özkan: Operasyonlar, Metis Yayınları T. Ziya Ekinci: Millet, Milliyetçilik, Devlet ve Anayasa Sorunları, Cem Yayınları

  U

  U. Bröckling: Disiplin, Ayrıntı Yayınları Ursla K. LeGuin: Mülksüzler, Metis Yayınları Umberto Eco: Foucault Sarkacı, Can Yayınları Ufuk Uras: ÖDP Söyleşileri, Alan Yayınları

  Ü

  Ümit Özdağ: Yeniden Türk Milliyetçiliği, Bilgeoğuz Yayınları

  V

  Val Plumwood: Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, Metis Yayınları Vergilius Aeneis: Bütün Eserler, Öteki Yayınları Valeri Beygua: Abhazya Tarihi, As Yayınları Vanadan Shiva: Su Savaşları, Aram Yayınları Prof. Dr. Vahakn N. Dadrian: Türk Kaynaklarında Ermeni Soykırımı- Toplu Makaleler- 2, Belge Yayınları Vural Savaş: irtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi, Bilgi Yayınları Vural Savaş: Militan Demokrasi, Bilgi Yayınları Vedat Türkali: Güven, Everest Yayınları Vedat Türkali: Kayıp Romanlar, Everest Yayınları Vecdi Erbay (Hazırlayan): Türkiye Barışını Arıyor, Aram Yayınları

  W

  W. K. C. Guthire: ilkçağ Felsefesi Tarihi, Gündoğdu Yayınları Werner Heisenberg: Fizik ve Felsefe, William E. Conolly: Kimlik ve Farklılık - Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, Ayrıntı Yayınları Walter Ruben: Eski Medeniyetlere Göre Budizm, Okyanus Yayınları William R. Everdell: ilk Modernler, YKY William Greider: Tek Dünya- Küresel Kapitalizmin Manik Mantığı, imge Yayınları Wadie Jwaideh: Kürt Milliyetçiliğin Tarih Kökenleri ve Gelişimi, iletişim Yayınları

  Y

  Yevgeni Primakov: 11 Eylül ve Irak'a Müdahale Sonrası Dünya, Doğan Yayınları Yıldız Cıbıroğlu: Kadın Saçı Büyü Türban, Payel Yayınları Yalçın Küçük: - Küçülme Savaşı, Salyangoz Yayınları - isimlerin ibranileşmesi, Salyangoz Yayınları - Gizli Tarih I, Salyangoz Yayınları - Aydınlık Zindan, Kaynak Yayınları Yılmaz Sezgin: - Sinop'ta idam Geceleri, Aram Yayınları - Sayım Düzenine Geç, Aram Yayınları Yüksel Genç: Barışı Tutunmak, Belge Yayınları Yaprak Zihinoğlu: Kadınsız inkılap, Metis Yayınları Yener Orkunoğlu: Nietzche ve Postmodernizm Gerçek Yüzü, Ceylan Yayınları Yalçın inan: Kosmostan Kuantuma (2. cilt), Mavi Ada Yayınları Yaşar Atan: Akdenizli Tanrılar, Evrensel Basım Yayın

  Z

  Zygmunt Bauman: - Küreselleşme, Ayrıntı Yayınları - Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı Yayınları - Modernlik ve Müphemlik, Ayrıntı Yayınları - Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğeri Hayat Stratejileri, Ayrıntı Yayınları - Siyaset Arayışı, Metis Yayınları Zibigniew Brezinski: iran'ın Zamanı Geldi, Profil Yayınları
  17 -37 ... anliyomusun birader
 2. 2.
  okumak cehaleti alır eşeklik baki kalır sözünü akla getiren durumdur.
  83 -6 ... oytunkaran
 3. 3.
  Abdullah öcalan'ın kültürlü bir orospu çocuğu olduğunu gün yüzüne çıkarmıştır.
  49 -10 ... kuyruk yagi
 4. 4.
  bu herif bu kadar kitabı nerden buldu. yalan haber.
  4 -13 ... turkce karakter nerde olum
 5. 5.
  bir orospu çocuğu olduğu gerçeğini değiştirmeyecek kitapların listesidir.
  21 -3 ... vamosbarca
 6. 6.
  melissa panarello: melissa p. , yatmadan önce 100 fırça darbesi.
  4 ... cinereo lupus
 7. 7.
  Bir köpeği eğiterek dünyanın en akıllı köpeği yapabilirsiniz ama sonuçta o köpeğin ipini tutan bir sahibi vardır.

  (bkz: pavlovun kopegi)
  21 -2 ... jon snow
 8. 8.
  hapishane yönetimi tarafından açıklanmış kitaplardır.
  2 ... anliyomusun birader
 9. 9.
  (bkz: alice harikalar diyarında)
  2 ... teflon
 10. 10.
  şimdi burada atıp tutanları anlıyorum ama yanlış başlıkta atıp tutuyorlar. bu tip bir adam bile bu kadar kitap okuyorsa ben ondan daha bilgili olmalıyım onu bilgimlede ezmeliyim çok okumalıyım yerine, okumakla adam olunmuyor yok eşeklik baki kalır. bilginle yenemediğini döverek yola getiremezsin. okuyun arkadaşlar bol bol okuyun. cani bir katilin okuduğu söylenen kitapların listesidir.
  9 -1 ... karanlik adam