1. 1.
    bir yaz gecesi bulutsuz gökyüzünde kayan yıldız gibi unutulmazdır, öğretmenin deftere attığı ilk yıldız.
    ... judas