1. 1.
    1970'li yıllarda üç aylık öğretmen yetiştirme programlarıyla öğretmen olmuş, günümüzde hala vatana millete hayırlı öğretmenler yetiştirmek için yaz kış çaba gösteren, efendime söyleyeyim bilgileri sürekli güncellemekten bahseden ama bırakın ayağa kalkıp metod uygulamayı yerinde oturmaktan bile yorulan, daha sınavda oturma planlarını yapamayan ve hatta imza kağıtlarından tutun gözetmenlere kadar, kendi elleriyle hazırladığı sorulardan tutun verdiği ödevlere kadar her şeyi birbirine karıştıran, hocanın mesleği gereği yapması gereken şeyi (ders anlatmak)doğrudan ya da dolaylı yoldan da olsa bir türlü yapamayan ve her fakültede bir tane de olsa bulunduğuna inandığım bir hoca türü hakkında yapılan duyduğum bir yorum.
    ... triskaidekaphobia