1. 1.
    2547 sayılı Yasanın değişik 44. maddesi; "Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler." hükmünü getirmiştir. Buna göre iktisat, işletme Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere yedi yıl, Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı öğrencileri dört yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler bu hakkı kullanmış sayılırlar.

    Bu sürelerin bitiminden sonra, öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte ancak, öğrencilik haklarından yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

    Ancak, kurumlarla yapılan protokollere dayalı olarak yürütülmekte olan, (Adalet, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma, Kara Kuvvetleri ve Polis) Meslek Eğitimi Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, programa devam hakları, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla 4 yıldır. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin kaydı silinir ve fakülteyle ilişiği kesilir.
    ... fatal