bugün

Volga ırmağının orta kesimlerinde kendi özerk cumhuriyetlerinde yaşayan türk kavimlerinden biridir. Gagavuzlardan sonra hristiyan inanışına sahip ikinci türk kavmidir. Türkçe anlamı "yavaş" olan çuvaşların nüfusu 2,5 milyon civarındadır.
kırım tatarcası bilenlerin bu dostları anlama ihtimali düşüktür. çuvaşça diğer türki dillerin hepsine nazaran daha farklıdır. kelimelerdeki ses ayrılık ve farklılıikları hiçbir türki dil grubununkine benzemez. oğur dillerinin devamı olduğu sanılmaktadır.
eski bulgarların torunları kabul edilmektedir.
çuvaşistan özer cumhuriyetinde yaşayıp çuvaşca konuşan Türk halklarıdır.
kırım tatarcası bilenlerin bu dostları anlama ihtimali düşüktür. çuvaşça diğer türki dillerin hepsine nazaran daha farklıdır. kelimelerdeki ses ayrılık ve farklılıikları hiçbir türki dil grubununkine benzemez. oğur dillerinin devamıdır

dilleri türkçe'nin Oğur kolundan olan türk halkı bu dil grubuna
*hunca(avrupa hunları için)
*ön bulgarca(türk boyu olan bulgarlar)
*hazarca
*çuvaşça

günümüzde oğur kolundan bir tek çuvaşça yaşıyor

altın orda devleti döneminde müslüman olan fakat sonra rusların bölgeye gelmesiyle hristiyanlığı seçen türk halkı

yazık olmuştur.
Rusya federasyonunda çuvaşistan cumhuriyetinde yaşayan hristiyan türklerdir. izole edilmiş bir topluluktur. her köye bir milli kimlik kültürel ayrıştırılması sonucunda diğer türk topluluklarından ayrılmıştır.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0cfvB3QA1Q
rusya federasyonunda çuvaşistan cumhuriyetinde yaşayan hristiyan türklerdir. Kızları da çok güzeldir. belki de Rusya'daki en iskandinav türki halk.
bildiğim kadarıyla diğer modern türk topluluklarından çok önceleri kopmuşlardır. bu yüzden dilleri türk dilleri içinde diğerlerinden en farklı olanıdır. son olarak çuvaşça'nın avrupa hunları'nın konuştuğu dilin modern versiyonu olduğunu söyleyenler vardır yanlış bilmiyorsam.
Çuvaşlar ogur yani hun-bulgar Türklerinin bölgedeki fin-ugor kabileleri ile karışması sonucunda oluşan bir türk halkıdır ne slavlar ne de iskandinavyalılar ile alakaları yoktur

Nüfusları çuvaşistan'da 2 milyon Tataristanda 1 milyondur toplamda 3 milyon gibi bir sayıları var (kafkasya ve diğer idil-ural ülkeleri ile bir kısım Türkiye'de yaşayanı saymazsak) fakat nüfusları düşmeye başladığı için konuştukları dil ve kültürleri tehlike altındadır tıpkı uygurlar, fuyü kırgızları ve ili Türkleri gibi.

Edit: yanlış anlaşılma olmuş yazara saygılarla.
Kanka iskandinav derken onlar gibi sarışın olurlar demek istedim yoksa bizde biliyoruz iskandinav olmadıklarını.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.