1. 1.
  4 milyonu aşkın konuşana sahip, anlaşılabilirliği en zor türk lehçesi. türk lehçelerindeki "z" ve "ş" sesleri, bu lehçede "r" ve "l"ye dönüşür.

  (bkz: çuvaşlar)
  1 ... dumlu
 2. 2.
  rotasizm ve lambdasizm faktörü z ve ş ile yer değiştirildiğinde kelimeleri daha tanıdık ve anlaşılır bir hale gelen türkçe lehçesi.

  misal türkiye türkçesinde kullanıdığımız bazı kelimeler çuvaşça'da şu şekildedir;

  oguz => ogur
  taş => tal
  ayak => adak
  emek => amak
  kaş => ças
  kol => chol
  baş => puş
  tatlı => tatla
  gümüş => kümül
  altın => iltin
  bereket => pereget
  bir => perre
  iki => ikke
  on bir => vunper
  2 ... diken bey
 3. 3.
  hintçe'nin isveççe olması kadar türkçe'dir.
  bunlar ural altay dilleri... *
  türklerin binlerce yıl önceki akrabaları olan turani kavimler.
  yoksa türk falan değiller.
  -8 ... tahin ile pekmez
 4. 4.
  r'li türkçedir ki,bu dili konuşanlar Türk değildir efendim demek,Attila Türk değildir,Bulgar devletleri Türk değildir,Hazarlar Türk değildir demektir.

  Daha dün orta asyadaki Türki cumhuriyetlere Rus diyen herifler,Kırgızistan cumhurbaşkanının Mecliste Türk birliğini kuralım diye bağırışlarıyla sönmüşlerdi ki,Uygurların doğu Türkistan marşında Türktür namımız deyişlerine kulak kapatmışlardı.

  Şimdi de Avrupa'daki Türk devletlerinin varisleri olan çuvaşlar ki kendilerine bugün bolgar derler,Çünkü bulgarların devamıdırlar, Türk sayılmamaktadır.Halbuki adamların konuştuğu dil r'li Türkçe dilinden başka bir şey olmadığı gibi geleneklerinden kendilerini tanımlayışlarına kadar Türktürler.
  2 ... el ottomano
 5. 5.
  (bkz: çuvaşca)
  ... karazor
 6. 6.
  "r'li oğuz türkçeleri" grubundan sayılan ancak çuvaşların dest-i kıpçak coğrafyasında yaşamaları nedeniyle bol bol kıpçak boylarıyla karışan ve bu vesileyle değişik bir kıpçak-oğuz türkçesi karışımı olan türkçedir. gelmiş geçmiş bütün türk lehçelerinden, en çok ön bulgarca'ya benzemektedir. dünyada yaklaşık 1.5 milyon ile 1.8 milyon arasında konuşanı vardır.
  1 ... hajraturan