1. 1.
    Az önce bir bacımızın başında gördüğüm beni dumura uğratan türbandır.
    ... alagur noyan