1. 1.
  Çorlulu Ali Paşa, 1670 yılında doğdu. Çorlu'da yerleşmiş bir çiftçi ailesinin oğluydu. Sultan ikinci Ahmed devri Kapıcıbaşı Türkmen Kara Bayram Ağa'nın evlatlığı olarak, önce Galata Sarayı'na, daha sonra Enderun-ı Hümayun'daki Seferli Koğuşu'na, buradan da Hane-i Hassa'ya yerleştirildi. Şubat 1699'da rikabdarlık hizmetinde bulunuyordu. Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa'da kendisinden bizzat silahdarlık rica etti. 15 Ekim 1700 tarihinde bu memuriyete tayin edildi.

  Silahdarlığı, Saray-ı Humayun'da daha üst derecede bir memuriyet haline getirdi. Padişah ile sadrazam arasındaki haberleşmenin silahdarlık makamı vasıtasıyla yerine getirilmesini ve Darüssade'den başka Babüssade ile Enderun-ı Hümayun'a ait bütün işlerin de silahdar ağa nezaretinde yapılmasını sağladı. Çorlulu Ali Paşa'nın bu başarıları çok geçmeden birbirleriyle yarış halinde bulanan sadrazamın ve şeyhülislamın dikkatini çekti.
  istanbul'daki cebeci ayaklanması sırasında Çorlulu Ali Paşa, vezirlik rütbesiyle saraydan uzaklaştırıldı. Sultan Üçüncü Ahmed'in vezir olmasından sonra üçüncü vezir olarak Edirne'de kaldı. Halep Valiliğine tayin edilmek üzere istanbul'a çağrılan Çorlulu Ali Paşa, istanbul'a geldiğinde Halep valiliğinden vazgeçilerek, Kubbealtı'nda beşinci vezirlikle görevlendirildi. Enişte Hasan Paşa'nın yerine 1703 Kasım ayı sonlarında rikab-ı hümayun kaymakamı oldu. Bir süre sonra Trabluşam valiliği ile istanbul'dan uzaklaştırıldı. Tekrar istanbul'a dönen Çorlulu Ali Paşa, 3 Mayıs 1706 günü üçüncü vezirlikten Baltacı Mehmed Paşa'nın yerine sadarete getirildi. 1708 yılında yedi yıldır nişanlı bulunduğu Sultan ikinci Mustafa'nın kızı Emine Sultan'la evlendi.

  Çorlulu Ali Paşa sadrazam olduktan sonra, devletin mali işleriyle ilgilendi ve saray masraflarını kontrol altına almak istedi. Tersane ve donanmaya önem verdi. Toplar döktürdü, askeri ocaklarda düzenlemelerde bulundu.

  isveç - Rus savaşı sırasında isveç'i Ruslara karşı destekledi. Amacı ilerde meydana gelebilecek Rus-Osmanlı savaşında yorgun düşmüş bir Rus ordusuyla karşılaşmak ve galip çıkmaktı. Sultan Üçüncü Ahmed'in bu siyaseti tasvip etmemesi ve bir süre sonra Rusların savaştan galip ayrılması üzerine Çorlulu Ali Paşa, aleyhinde yapılan propagandalar sonucu gözden düştü. Sultan Üçüncü Ahmed, Ali Paşa'yı sadaretten azletti ve bir gün sonra Kefe'ye sürdü. Çorlulu Ali Paşa, sadrazamken Sinop'a sürdüğü Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendinin fetvası ve padişahın Aralık 1711 tarihli fermanı ile idam edildi.

  Kaynak : http://www.osmanli700.gen.tr
  2 ... faati
 2. 2.
  vaktiyle berber cirakli yapmis bir sadrazamdi. iktidar mevkine gectikten sonra durumundan istifade ederek, gayri mesru sekilde servet edinmistir. fransiz Buyukelcisi Kont Charles de Ferriol, pasanin Eyup'te buyuk gorkemli evleri oldugunu, azlini muteakip pasadan 4000 kese altin istendigini anlatir. sadaretten indirildikten sonra adamlari ve masrafi ile Kefe eyaletini muhafazaya memur edilmesi de servetinin derecesini gosteren bir delil olarak kabul edilmektedir.
  2 ... bi saniye
 3. 3.
  idam edildikten sonra kellesi divanyolu caddesinde teşhir edilmiş sonra da kendi vakfiyesine gömülmüştür rahmetli.
  ... rakiya siir katan adam
 4. 4.
  idam edildikten sonra kellesi divanyolu caddesinde teşhir edilmiş sonra da kendi vakfiyesine gömülmüştür rahmetli.
  ... rakiya siir katan adam
 5. 5.
  medresesi ve nargile kafesi bulunan zat. beyazıt esnafının en çok tercih ettiği mekanlardandır.
  fakat nargile kötüdür, içmeyiniz.
  ... w for whatever