1. 1.
    uzak durulması gereken bir kızdır .
    ... marvolo riddle 2