1. 1.
    az sayida müminin bildigi gerçektir...
    4 ... erectof