1. 1.
  Kendi hayal dünyalarında yaşayan iki karakterdir.

  ikisi de rolünü oynamaktadır.

  Şahsi zevkleri vardır.

  Babaları zengindir.

  Ortak noktaları bir hayli fazladır.
  ... babacarlos