1. 1.
  Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı Multiple Intellegence - MI Theory, Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.
  8 ... seska
 2. 2.
  (bkz: multiple intelligence theory)
  bu teoriye göre insan zekası çeşitlere ayrılıyor: linguistic( dil öğrenme kabiliyeti), analytic(matamatik-fen gibi konulardan anlamayla alakalıdır. bilindik iq testleri sadece bu zekayı ölçer), spatial(araba kullanma, gemi kullanma, harita okuyabilme..)sport, dance, musical, intrapersonal(insanların bir işi tek başına halletme becerisi, grup işlerini sevmezler ve içe dönüktürler), interpersonal(dışa dönüklük,sosyalliktir. bu insanlar grup çalışmalarında başarılı olurlar) ve daha ortaya konmamış bir sürü zeka çeşidi vardır. her insanda bu zeka çeşidinin bir kaç tanesi mevcuttur der teori.
  11 ... seamea
 3. 3.
  (bkz: gardner)
  2 ... marla singer
 4. 4.
  (bkz: gardner) tarafından ortaya atılan kuramdır. klasik zeka ölçüm testlerine ve bu yöndeki anlayışa karşı olup, eğitime ve zeka hakkındaki düşüncelerimize yeni bir yön kazandırmıştır. bu kurama göre her insanda farklı yetenekler bulunur, kişiler bu yetenekleri açısından hem kendi içlerinde hem de toplum içinde farklılıklar gösterirler. bu zeka türleri arasında korelasyonel bir bağ bulunup, genel bir zihin gücü söz konusudur. bunu bir piramide benzetebiliriz. zekanın oluşumunda kültür ve sosyal çevrenin etkisinin yanında büyük oranla biyolojik faktörler rol oynar. dolayısıyla bireyin belli bir alanda başarısı beynin biyolojik yönüyle de ilintilidir. bu yüzden matematik alanında başarılı bir insana zeki derken, başarısız insana zeki değil demek yanlış bir tutumdur. farklı olan zeka gücü değil, zeka alanlarıdır. gardner a göre yedi (bazı kaynaklarda 8) farklı zeka kapasitesi bulunur.
  1. mantıksal-matematiksel zeka
  2.dil zekası
  3.uzamsal zeka
  4.kinestetik zeka
  5.müzikal zeka
  6.insanlararası ilişkilerle ilgili zeka
  7.bireyin kendisiyle olan ilişkilerindeki zeka
  8.doğayı anlama zekası
  5 ... sophie
 5. 5.
  Çoklu Zeka Kuramına göre, insan beyni, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsak, içsel, kişilerarası, doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını içermektedir. Geleneksel eğitim bunlardan il ikisini yani sayısal ve sözel alanı dikkate almaktadır. Diğerleri okullarımızda ihmal edilmektedir. Oysa tek yönlü beslenme metabolizma üzerinde nasıl olumsuz etkiler oluşturuyorsa, tek yönlü zeka beslenmesi de zihin gelişimini potansiyel olarak sınırlamaktadır.

  Aileler çocuklarının iyi beslenip beslenmediğine iki açıdan bakmak durumundadır. Birincisi fizikse beslenme, ikincisi ise zihinsel beslenmedir. Fiziksel beslenme ne yazık ki anne-çocuk savaşlarının en önemli konusunu oluşturmaktadır. Anneler saatlerce televizyon reklamlarının karşısında çocuklarına yemek yedirdiklerinde kendilerini iyi hissetmektedir. Oysa yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, konsantrasyon eksikliği bu tür annelerin neden olduğu olumsuzluklardan sadece bir kaçıdır. Bu konuda gereksiz hassasiyet gösterilmektedir. Zihinsel beslenmede ise, daha vahim bir durum ortaya çıkmaktadır. Çünkü onun sonuçları, diğeri gibi açıkça gözlenememektedir. Çocukların zihinsel beslenmesiyle aşırı derecede ilgilenmekle hiç ilgilenmemek arasında çok da fark yoktur. Günümüzde bir çok öğretmen ve veli çocuklara aşırı biçimde yüklenerek gereksiz bir ilgi göstermektedir. Oysa gelişimde "daha erken daha iyi değildir" kuralı unutulmamalıdır. Zekayı geleneksel paradigmalarla ele almak, bu tür yanlışlara yol açabilmektedir.
  3 ... hayvan adam
 6. 6.
  gerizekalı kavramını ortadan kaldırmak için ortaya atılan kibar kuram.
  4 -10 ... cehalet
 7. 7.
  mantıksal-matematiksel zeka ile dil zekası üzerine kurulu bir eğitim sisteminden çıkıp bu konuları görünce eğitim sistemine küfretme sebebi.

  bu kurama göre insanlar 8 alanda öğrenir. ( gardner'ın 9. zeka üzerinde çalıştığı şeklinde söylentiler de mevcut ). bazıları şarkı söyleyerek, bazıları yazarak, bazıları okuyarak, bazıları grup halinde çalışarak, bazıları doğayla iç içeyken, bazıları oyun oynarken, bazıları tek başına çalışarak, bazıları soru-problem çözerek çalışırsa daha başarılı olur gerçeğini savunur.
  3 ... spaltula
 8. 8.
  (bkz: Theory of multiple intelligences)
  zekanın tek bir parametreye bağlı olmadığını, çok etmenli zeka kuramında da ifade edilen alanlardan her birinin zihnin farklı çerçeveleri biçiminde değerlendirilmesi gerektiğinin savunucusu Howard Gardner tarafından ortaya atılmıştır. teorisyenine göre;

  - sözel zeka
  - sayısal zeka
  - görsel zeka
  - müziksel zeka
  - bedensel zeka
  - sosyal zeka
  - içsel zeka
  - doğa zeka
  - duygusal zeka

  olmak üzere zekanın dokuz boyutu vardır. erkeğin kadından zeki olduğu tartışmaları da bu teorinin ortaya atılmasıyla sonlanmıştır. ne yazıktır ki bu tür platformlarda halen bu dile getirilir...
  10 ... kobayashe
 9. 8.
  eğitim sisteminde yer edinmeye başlamıştır, üzerinde bir çok tez yazılmakta ve yavaş yavaş eğitim sisteminde yer ediniyor.

  edit:uuserların kalitesizliğini de gösterir ayrıca, birşey yazmak zorunda değilsiniz neden kasıyorsunuz?
  4 ... ifrit
 10. 9.
  gardner tarafından ortaya atılan, ancak kendisi tarafından bile, pedegojik olarak eğitimde uygulanmasına biraz şüphe ile bakan teori.

  http://cc.usu.edu/~bekir/articles/coklu_zeka.htm

  "IQ'dan Çoklu Zekaya" alt başlığı, 3. paragraf ve 3. cümle". (bakalım kaç kişi açıp okuyacak o kısmı. belki sallıyorum)
  1 -1 ... misisipikedisi