1. 1.
    1928 sonrası balolarının Ankara’daki en meşhur mekânı, Mustafa Kemal’in özel isteği ve önerileriyle kurulan Ankara Palas’tı. Otelin bahçesinde ünlü caz orkestraları çalar, aynı anda bin kişiyi ağırlayabilecek salonlarında dans edilir, ‘Çok Yaşa Gazi Paşa Barı’nda içkiler yudumlanırdı. Balo işi öylesine tutmuştu ki CHP, Türk Ocağı, Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme Kurumu), Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay), Kadınlar Birliği, Şehir Belediyesi, Turistler Derneği, Hayvanları Koruma Derneği, Farmasonlar, Tabipler Odası, Türk Hava Kurumu ve gazeteler de balolar düzenlemeye başlamışlardı.
    ... imperium turcicum