1. 0.
    tavuk uçmaz ve sorma gir sokak cihangir'dedir.
    3 ... monk of monkmountain
  2. 1.
    Susturucuların silahın sesini tamamen kesmesi tamamen film kandırmacasıdır. Susturucu silahın sesini çok çok az keser.
    1 ... 56789