1. 1.
    Bugün için söylenen erken sözdür, bugün kapmışsan bile ancak 14 gün sonra
    1 ... donhomerr