1. 1.
    Düşüncesiz davranışları ile çocuğunun yuvasını yıkan anne- babaları anlatır.
    1 ... gemek
  2. 2.
    çocuğunun eşi ile olan ilişkisine sürekli karışan kişinin sebep olduğu durumdur.
    1 ... illedemerveolsun