1. 0.
    Birincisi öyle bir şey yok. Bir defa birinci çıkmıştı. Diğerleri kolay hazırlanmış 2. Oturum sınavında yüzlerce kişi birinciliği paylaşmıştı.

    ikincisi lise geçiş düzeyi eğitim ve sınavı kesinlikle maddi imkanlarla alakalı değil.
    ... tea man