1. 1.
    koyunluk çobanın arkasından gelmeyi gerektirdiği için koyun sürüsü de çobanın ardı sıra uçurumdan atlayacaktır.

    evet çoban kendi canına kıymamıştır ama yüzlerce koyunun telef olmasına neden olarak köylünün de canını çok fena yakmıştır.
    ... salvatoreadamo