1. 1.
    Aptallıktır. doğa ve üstü, nesne-töz, nesneleri var eden düşüncelerdir. Nesnesiz düşünce, düşüncesiz nesne kabul edilemez. Evreni ve varlığı anlamak için hem var olana bakmak gerek hem de var olabilme ihtimali olan varlıklara.
    1 ... mordorr