1. 1.
    kendini yalnız bırakarak çirkinliğini cezalandıran kişinin söylemi olabilir.
    2 ... nick rovelver