1. 1.
    garip bir sorunsaldir.

    selam ve duva ile.
    1 ... erectov