1. 1.
    izlediğim film kötüyse eğer mütemadiyen bu tepkiyi veriyorum.
    ... judas