1. 1.
  insanların birçoğu Dünyada kadın sayısının erkek sayısından fazla olduğunu düşünüyor. Ancak günümüzde çin ve hindistan sayesinde durum bunun tam tersi. Çin ve hindistan'ın dünyayı felakete sürükleyen yanlış politikaları sonucu dünyada erkek nüfusu kadın nüfusundan yaklaşık 70 milyon daha fazla.

  Hindistan ve Çin’de kadın nüfusunun olması gerekenden 80 milyon daha az olduğu belirlendi. Bu düşüşün nedeninin başında kürtaj geliyor. Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Çin ve Hindistan’da erkek nüfusunun çok fazla olması ise dünya genelini etkiliyor.

  Hindistan'da ailelerin erkek çocuk tercihi ülkedeki kız erkek nüfusunun dengesini bozarken, kadın nüfusunun giderek azaldığı belirlendi. Araştırmada, kız çocuğu nüfusundaki azalmanın başlıca nedenlerinin erkek çocuğu isteyen ailelerin kız bebeklerini doğumdan önce kürtaj yoluyla aldırması ve erkek çocuklarına kızlara oranla daha iyi beslenme ve sağlık imkanları sunması olarak gösterildi. Araştırmada, kız çocuklarının erkeklere göre daha az eğitim aldığı, beslenme ve sağlık imkanlarından ise daha az yararlandığı belirtiliyor. UNICEF'in raporuna göre, Hindistan'daki kız çocuk ölüm oranının erkek çocuklara göre yüzde 17 daha fazla olduğu yer alıyor. Hindistan Kadın ve Çocuk gelişimi Bakanı Maneka Gandhi, Hindistan'da her gün 2 bin kız çocuğun cinsiyet ayrımı nedeniyle kürtaj edildiğini söylüyor.
  Hindistan'da erkek çocuk dünyaya getirmek aileler için gurur verici bir durum olarak görülürken, kız çocuğuna sahip olmak "utanç verici" hatta yasa dönüşebiliyor. Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan aileler kız çocuğunu yük olarak görüyor. Hint geleneklerine göre, düğün masrafları kızın ailesi tarafından karşılanıyor. Araştırmada ayrıca birçok kadının aileleri ve özellikle kayın valideleri tarafından erkek çocuk doğurması için baskıya maruz kaldığı ifade ediliyor. Hindistan'da doğum öncesi bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesi yasalara aykırı ancak bu yasağa çok az hastanenin uyduğu dile getiriliyor.

  Çin'de kadın ve erkek nüfusu arasında giderek açılan fark erkeklerin eş bulmasını zorlaştırıyor. 30 yaşını aşkın "artık erkekler" eş bulmak için olmadık yollara başvurmak zorunda kalıyor. Çin'de 30 yaşını aşkın bekâr erkeklere "şengnan" deniyor. Bu kelime, hâlâ evlenecek bir eş bulamamış "artık erkek" anlamına geliyor. Nüfus içinde erkek sayısının giderek arttığı bir ülkede büyük bir sorun bu. Çin'de yakın zamana kadar uygulanan tek çocuk politikası nedeniyle erkeklerin sayısı kadınlardan çok daha fazla. Bu politika 2015'te kaldırıldı, ancak etkisinin görülmesi yıllar alacak. Erkeklerin kadınlardan fazla olması onların eş bulma olanağını sınırlıyor. 2020'de evlenme yaşına gelmiş erkek ve kadınlar arasındaki farkın 30 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. 2030'da ise Çin'deki erkeklerin dörtte birinin 30'lu yaşlarında hâlâ evlenmemiş olması bekleniyor.

  http://gazetekarinca.com/...kenden-80-milyon-daha-az/
  1 ... son nefesini veren adam